školsky poriadok 2018

Čítať ďalej

sprava-vvc-2018

Čítať ďalej

MATERSKÁ ŠKOLA NEPORADZA

Čítať ďalej

podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ na školský rok 2018/2019

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy

 

Zápis detí do MŠ Neporadza na šk. rok 2018-2019

Riaditeľka materskej školy v Neporadzi oznamuje rodičom, že zápis detí do materskej školy na šk. rok 2018-2019 bude prebiehať od 01.05.- 11.05. 2018 

Čítať ďalej

správa vvč 2016/2017

sprava-vvc-20162017

Čítať ďalej