O nás

Riaditeľka MŠ: Mgr. Alexandra Hanková

Učiteľka MŠ: Mgr. Katarína Gerbelová

V čase letných prázdnin je prevádzka materskej školy prerušená z hygienických dôvodov na 6 týždňov. V tomto období vykonávajú prevádzkové zamestnankyne veľké upratovanie a pedagogické zamestnankyne si čerpajú dovolenku podľa plánu. Prerušenie prevádzky oznámi riaditeľka MŠ zákonným zástupcom 1 mesiac vopred.

Organizácia tried a vekové zloženie

Prízemie: I.trieda (2-6 ročné deti)

Krúžky

Krúžok anglického jazyka – Mgr. Alexandra Hanková

Krúžok rozvoja grafomotoniky – Mgr. Katarína Gerbelová

Školská jedáleň

Vedúca školskej jedálne: Lívia Laššová

Úradné dni školskej jedálne: pondelok – piatok od 7:30 do 12:00.